samsung 雪櫃評價

Samsung Open the Menu 流動產品 流動產品 重點推介 Power of 10 安全性 Galaxy Note10 | Note10 雙門雪櫃 空間寬敞 存量充裕 下置式冰箱 快速選取 食物陳列室 過濾食水 確保新鮮

比較超過81 Samsung 三星雪櫃 的價格,查看詳細規格、用家意見、相關情報及二手買賣,安心訂購產品享折扣優惠及購物保障 (Optimal Fresh zone專區,儲存肉類和海鮮,保鮮時間延長2倍*,無需急凍;或簡單調節層格後面的旋鈕,切換回一般雪櫃設定,應你